Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2013

one hot morning

 A summer say on the beach.

A bunny rabbit on a tiny pebble.

Or is it a face?

The bunny rabbit has some friends.

Tiny fossils on a blue landscape.

Summer stories.

Hot July.

Words are poor, images are rich.

What did you look for on the beach?

What did you find?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου