Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2012

the day tears stopped

And then the sun is up again.
You've cried so much you can't cry anymore.
You can't do anything but smile.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου