Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

Dear readers. Bear with me. The grape picking is very demanding physically, plus internet connection is not very good. Next week I'll be back on line or at least I hope so...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου