Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

on the rollercoaster

My big departure day has come...

Waiting at the airport for my flight to Geneva.

Looking carelessly around me with a slight smile for the adventure that lies ahead of me.

I'm excited like a child on a rollercoaster....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου