Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

The dark before the light

Am I stuck in my depression? Am I not able to see the light? Yes, this is one of my darkest hours.

And lighter hours will come...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου