Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

But then again, I might be too self critical. Besides, life works in circles. One day you're smiling, full of energy and the next you are crying, you don't want to get out of bed.

Let's see when this day comes when I get out of bed and I love myself so much...

Just like Freeda is so proud of the hole she dug some years ago!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου