Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2010

Riding

I am learning how to ride! And I am very good at it! Balancing on a horse is difficult for some, but I feel like I've been doing it for years... I have to thank my good horse Peter and my intructor....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου