Σάββατο, 12 Ιουνίου 2010

Summer

It's a very hot quiet summer day.
I feel more relaxed with the situation I am here, I take off my shoes a lot. Feeding the horses is fun and also feeding the pepole is fun.
All the bugs and the butterflies are fun.
I love life.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου